Strona poświęcona meteorologii od strony teoretycznej i praktycznej - wiele wskazówek dla meteorologów amatorów - jedyny w Polsce kalkulator meteo on-line ! meteorologia, synoptyka, meteo, pogoda, prognoza, klimat, fronty, atmosfera, atmosferyczne, ciśnienie, front chłodny, front ciepły, cyklon, tornado, superkomórka, śnieg, wiatr, obliczenia meteorologiczne, prognoza pogody na wakcje, urlop, ferie. Prognoza pogody na lipiec 2010, prognoza pogody na maj 2010, na czerwiec, na sierpień, na wrzesień, na październik, na listopad, na grudzień, na styczeń, na luty, na marzec, na kwiecień, opady atmosferyczne, prognoza pogody na lato 2010. Pogoda na lato 2010, pogoda na wakacje 2010. Pogoda na ferie 2010. Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Pogoda na Sylwestra. Pogodna na Nowy Rok. Orkan Kyrill. Pogoda na weekend majowy. Pogoda w Polsce.

Strona METEO - www.stronameteo.go-longhorn.net
Masy powietrza różnią się między sobą temperaturami i wilgotnością
Elementarz  | Laboratorium  | Kalkulator  | Forum  | Polecam  | Czas  | Galeria


Wilogotność powietrza

zobacz także: woda w atmosferze, ciepło utajone, przyrządy meteorologiczne
niektóre z przedstawionych tu wielkości możesz policzyć za pomocą kalkulatora

 

Wilgotność powietrza to, mówiąc w skrócie, ilość pary wodnej w nim zawartej.

Częściej używa się jednak terminu wilgotność względna - jest to stosunek ilości pary wodnej w powietrzu do ilości pary wodnej potrzebnej do nasycenia powietrza przy danej temperaturze wyrażony w procentach. Temperatura punktu rosy daje lepsze wyobrażenie o tym jak dużo wilgoci jest w danej chwili w powietrzu, a to determinuje ilość ewentualnych opadów, a nawet wpływa na to jak się czujemy. Porównajmy bardzo zimny dzień z temperaturą ok. -12 st. C i z wilgotnością względna równą 100% z umiarkowanie ciepłym dniem (temperatura ok. 22 st. C) z wilgotnością względną równą także 100%. W obu przypadkach wilgotność względna wynosi 100% jednak temperatura punktu rosy powietrza chłodniejszego wynosi -12 st. C, a powietrza cieplejszego 22 st. C. Im wyższa jest temperatura punktu rosy, tym więcej jest wilgoci w powietrzu.

Definicje związane z wodą w atmosferze:

 • bezwzględna wilgotność powietrza (ang. absolute humidity) - masa pary wodnej w jednostce objętości powietrza jaką zajmuje (wyrażona zazwyczaj w gramach na metr sześcienny),
 • wilgotność względna (ang. relative humidity)- stosunek ilości pary wodnej aktualnie zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy danej temperaturze (wyrażona w procentach);
 • właściwa wilgotność powietrza (ang. mixing ratio) - stosunek masy pary wodnej do masy wilgotnego powietrza, w którym jest zawarta (gramy na kilogram powietrza),
 • aktualna prężność pary wodnej (ang. actual vapor pressure) - ciśnienie wywierane przez parę wodną na powietrze (milibary),
 • powietrze nasycone (ang. saturation of air) - stan, w którym ilość pary wodnej w powietrzu jest maksymalna przy danej temperaturze i ciśnieniu; jeśli temperatura spadnie może dojść do resublimacji; jeśli dodamy więcej pary wodnej nastąpi kondensacja;
 • punkt rosy (ang. dewpoint) - temperatura do jakiej musi zostać schłodzone powietrze, żeby wystąpiła saturacja (nasycenie) powietrza; przyjmuje się tu, że ciśnienie i wilgotność powietrza nie zmieniają się,
 • temperatura termometru suchego (ang. dry bulb temperature) - aktualna temperatura powietrza odczytana z suchego termometru,
 • temperatura termometru wilgotnego (ang. wet bulb temperature) - najniższa temperatur, która może powstać w wyniku parowania przy niezmiennym ciśnieniu; technika pomiaru jest następująca: termometr owijany jest mokrym materiałem i po odparowaniu wody odczytywane jest jego wskazanie (parowanie pobiera ciepło, dlatego termometr "mokry" wskaże niższą temperaturę od termometru suchego), zobacz: psychrometr
 • kondesacja (ang. condensation) - przemiana gazu w ciecz; w atmosferze przemiana pary wodnej w wodę (skraplanie),
 • zamarzanie (ang. freezing) - przemiana wody w lód,
 • parowanie (ang. evaporation) - przemiana wody w parę wodną,
 • topnienie (ang. melting) - przemiana lodu w wodę,
 • sublimacja - przemiana lodu bezpośrednio w parę wodną,
 • resublimacja (ang. sublimation, deposition) - przemiana pary wodnej bezpośrednio w lód.

Wilgotność względna

Im cieplejsze jest powietrze, tym więcej może "utrzymać" pary wodnej. Punkt rosy dobrze określa ile jest aktualnie pary wodnej w powietrzu. Wilgotność względna to ilość wody zawartej w powietrzu w porównaniu do ilości wody jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy aktualnej temperaturze.
 

www.stronameteo.go-longhorn.nettemperatura powietrza w st. C

www.stronameteo.go-longhorn.netilość pary wodnej jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy tej temperaturze
 
www.stronameteo.go-longhorn.netw gramach na metr sześcienny powietrza 

30

31

20 

17

10 

9,5

0

5

-10

2,5

-30

0,5

 tabelka odnosi się do powietrza o ciśnieniu na poziomie morza

Wyobraźmy sobie, że o godz. 15 sprawdzamy temperaturę i wilgotność powietrza, które wynoszą odpowiednio 30 st. C i 9,5 g/m3. Co stałoby się gdybyśmy ochłodzili powietrze do temp. 10 st. C (ilość pary wodnej pozostaje stała). Powietrze ochładzając się staje się coraz bardziej nasycone, a to oznacza że nie może utrzymać więcej niż 9,5 g pary wodnej na m3 przy temp. 10 st. C. Jeśli ochładzalibyśmy dalej powietrze (poniżej 10 st.) nastąpiłby proces kondesacji pary wodnej w nim zawartej i powstałyby chmury, mgła lub rosa - w zależności na jakiej wysokości by do tego doszło. Wracając do naszych pomiarów, o godz. 15 moglibyśmy powiedzieć, że punkt rosy wynosi 10 st. C (oznacza to że jeśli to powietrze zostanie schłodzone do 10 st. C to wystąpi kondesacja).

Jeśli chodzi o wilgotność względną to kalkulacja wygląda tak: o godz. 15 powietrze miało 9 gramów pary wodnej na m3; dzielimy zatem 9,5 przez 31 i mnożymy przez 100 - mamy wilgotność względną równą 30%. Innymi słowy powietrze zawiera aktualnie 30% pary wodnej jaką mogłoby utrzymać przy tej temperaturze. Chłodzimy powietrze do 20 stopni; teraz dzielimy 9,5 (ilość pary wodnej w powietrzu) przez 17 (maksymalna ilość pary wodnej przy tej temperaturze) i mnożymy przez 100 - wilgotność względna wynosi 56%. Ostatecznie kiedy powietrze jest schłodzone do 10 st., dzielimy 9,5 przez 9,5 i mnożymy przez 100 - wilgotność względna wynosi 100% - powietrze zawiera teraz maksymalna ilość pary wodnej jaką może utrzymać przy tej temperaturze.

 


Elementarz | Laboratorium | Kalkulator | Forum | Galeria

Ostatnia aktualizacja serwisu: 24 września 2010, Webmaster, Do webmasterów
Wykorzystanie materiałów (tekstów, grafiki, animacji) prezentowanych na Stronie METEO - wyłącznie za zgodą webmastera Strony METEO.
Copyright © 1999 - 2010 Strona METEO, Wszelkie prawa zastrzeżone, All Rights Reserved
Układy baryczne, gęstość powietrza, front atmosferyczny, wilgotność powietrza, prognozy długoterminowe, ewaporometr, niż baryczny, wyż baryczny, ciśnienie atmosferyczne, wilgotnośc względna, siła coriolisa, deszczomierz, parowanie, punkt rosy, cyklon, pomiar ciśnienia atmosferycznego, prognoza pogody na tydzień, nazwy chmur, pomiar ciśnienia atmosferycznego, pogoda dla lotników, pogoda na święta, pogoda na lato, pogoda na wakacje. Łacina, język łaciński - lingua latina, sentecje po łacinie E-survey, carry out a survey, polling employees, electronic survey eksperci ms office pomoc help-desk